กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญสมัคร

สัมมนาหัวข้อ "กลยุทธ์เขียน Content ให้ปัง ไม่เสียตังค์ก็ดังได้" @สุราษฎร์ธานี

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 8.00 – 16.30 น. ณ​ โรงแรมแก้วสมุย
วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อให้ความรู้แนวคิดและความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และบุคคลทั่วไป ในการสร้างกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ระดับสากล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้ความรู้และเพิ่มทักษะกลยุทธ์ด้านเทคนิคการทำตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในช่องทางการตลาดใหม่ ๆ ยกระดับสู่สากล

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และบุคคลทั่วไป

งานนี้เหมาะกับใคร

- ทุกคนที่ต้องการเสริมทักษะความรู้ให้กับตัวเองและทีมงานในด้านการตลาดดิจิทัล
- ทุกคนที่ต้องการความรู้และเพิ่มทักษะกลยุทธ์ด้านเทคนิคการทำตลาดออนไลน์
- ทุกคนที่กำลังมองหาวิธีการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในช่องทางการตลาดใหม่ ๆ เพื่อยกระดับสู่สากล
- ทุกคนที่กำลังค้นหาและพัฒนาการทำงานด้วยเครื่องมือและเทคนิคดิจิทัลต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประหยัดมากขึ้น และได้มาซึ่งยอดขายที่ดีขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

- นายพงศ์เดช เตชะทวีกุล ติดต่อ โทร : 063-8183345 Line ID: 09082534
- นางสาวสวรรณญา แย้งบุตร ติดต่อ โทร : 091-4186944 Line ID: yo.swanya
- นางสาวพรนภา อุนาภีร์ ติดต่อ โทร : 081-7325441 Line ID: johnie_je

ขออภัยค่ะ ขณะนี้หลักสูตรได้มีการสำรองที่นั่งเต็มแล้วค่ะ